Služby

Vyberte si zo širokej ponuky našich služieb. Neváhajte a obráťte sa na nás s akoukoľvek otázkou, či pripomienkou ohľadom geometrických plánov, inžinierskej geodézie, vytyčovacích prác a poradenskou činnosťou ohľadom sprostredkovania zmlúv (kúpno-predajné, darovacie a pod.), vypracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov a pozemkové úpravy, spracovanie podkladov pre poľovné združenia (obnova poľovného revíru).

Geomerické plány

geometrické plány na zameranie rod. domov, stavieb, oddelenie pozemkov,
majetkoprávne vysporiadanie, vecné bremená...

Inžinierska geodézia

polohopisné a výškopisné zameranie pre projektové účely, zameranie el. vedení, kanalizácií, vodovodných prípojok, verejného osvetlenia, optických káblov...

 

Vytyčovacie práce

vytýčenie a osadenie stavieb, vlastníckych a užívateľských hraníc pozemkov, lesných pozemkov...